Energia z biomasy

Prezentácia na stiahnutie
Splyňovanie je termochemická reakcia, pri ktorej dochádza k prudkému zahriatiu vstupného materiálu bez prísunu kyslíka, vďaka čomu dochádza k štiepeniu uhľovodikatých reťazcov, a teda pevné skupenstvo vstupných materiálov sa premieňa na plynné. Vzniknutý plyn sa následne využíva ako palivo pre pohon motorov v kogeneračných jednotkách, čím je možné vyrábať v kombinovanom procese teplo, elektrinu, alebo iné energetické využitie Vyrobená elektrická energia v kogeneračnej jednotke alebo turbíne sa cez trafostanicu dodáva do distribučnej siete VN za garantovaný tarif. Pre dosiahnutie najvyššej rentability tohto komplexného zariadenia na výrobu energie, predovšetkým s ohľadom na platnú legislatívu, sa ako najvýhodnejšia javí realizácia elektrární s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom 0,999 MW. Vyprodukované teplo ako vedľajší produkt pri výrobe elektriny je možné využiť na predaj pre tepelné hospodárstvo , alebo pre iný projekt, kde je potrebné použiť teplo, paru alebo teplú vodu. Alternatívou je využitie tepla na ďalšiu výrobu elektrickej energie napr. ORC cyklom. (Viac sa dočítate v priloženej prezentácii)

Produkty

Regálové systémy

| viac info »

Výroba

Ponuka delenia hutného materiálu

Ponúkame pálenie resp. delenie plechov za akciové ceny. Plechy v hrúbkach 3-12x2000x6000 S235JRC+N, 15-30x2000x6000 S235JR+N skladom!!! Ponúkame Vám | viac info »

Ekológia

Ekológia

Energia z Biomasy, Biopalivá, Čistá voda - ČOV, Čistý vzduch, odsírenia | viac info »

Kontakt

Priemyselná 9
971 01 Prievidza, Slovakia
tel: +421 46 542 52 41
email: unistav@unistavpd.sk
viac kontaktov »

Špeciálna ponuka

Využite šancu exkluzívnej ponuky skladových prebytkov. Ponúkame Vám i kusový predaj a atypické formáty.

Stránky prevádzkuje UNISTAV PRIEVIDZA, a.s.
All rights reserved.
Created by © 2015 WebCreative.info

Stránka UnistavPD.sk pre svoje správne fungovanie využíva len nevyhnutné technické Cookies. Upravte si cookies podľa vašich požiadaviek:
Technické cookies